ลงพื้นที่บ้านบัวท่า โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโดย สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันนี้อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์บุคลากรสำนักฯ พาน้อง ๆ สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านบัวท่า ตำบลท่าช้าง ในการปลูก ดูแล เก็บผลผลิต ตลอดจนการทำการตลาดในกลุ่มวิสา หกิจชุมชน

ใส่ความเห็น