มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้ชาว อ.เขื่องใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมสุขภาวะสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่บุคลากร ในสังกัด และชาวชุมชนท้องถิ่น ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18 เมษายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชาวชุมชนตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติ ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน

ให้ความรู้ด้านสถิติอุบัติภัยทางน้ำ จุดเสี่ยงต่อการประสบภัยทางน้ำ มาตรการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ เช่น การลอยตัวในน้ำ ลอยตัวเข้าหาฝั่ง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยการตะโกน โยน ยื่น และการเดินทางทางน้ำโดยใช้ชูชีพ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้ จะทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้องและถูกวิธี และยังส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยเฉพาะสามารถช่วยเหลือเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น