โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุคดิจิตอลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุคดิจิตอลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 30.209 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งสำนักบริการวิชาการชุมชนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากภาคีเครือข่าย และสำนักบริการวิชาการชุมชนได้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้รับทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคณะ ศูนย์สำนัก ได้ร่วมเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้เกิดการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรมPhotoshop เพื่อการออกแบบและนำเสนอให้มีความน่าสนใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การสื่อสาร ส่งต่อข้อมูล ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค การออกแบบเว็บไซต์และเทคนิคการทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจและเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิตอลที่มีความน่าสนใจ

โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกีรติ อุปนิสากร วิทยากร และนาย ธนิก ดวงพัตรา ผู้ช่วยวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น Basic Photoshop tutorial ใช้งานเป็นใน 1 วัน การสร้างแบรนเนอร์เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค และการใช้ประโยชน์จากกูเกิ้ล

ใส่ความเห็น