โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 18- 23 พฤษภาคม 2562 สำนักบริการวิชาการชุมชน นำโดย อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุนชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิณฐ์ กิติพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสังคม ด้านศาสนาและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เช่น พระธาตุอินทร์แขวน แห่งเมืองไจก์โถ่ เพื่อสักการระมหาสถานของประเทศเมียนมา ซึ่งนับเป็น 5 สิ่งบูชาสูงสุด มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีกหลายแห่ง

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจแก่คณะเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเปิดโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมพร้อมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนได้เห็นพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคม การเติบโตแบบก้าวกระโดดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ใส่ความเห็น