นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562​ เวลา​ 08.30​ น.​ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ชั้น 2 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี​ สำนักบริการวิชาการชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชนและกิจการพิเศษ มาเป็นประธานในพิธี และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ.ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ อพ.สธ.และโครงการพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งในงานนี้มีตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์จากแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมและมีหน่วยงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ตำบลช่องเม็ก​ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้


ใส่ความเห็น