มอบสิ่งของช่วยเหลือช่วงโควิด19 #4

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย อาจารย์คณาธิศ เนียมหอม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการชุมชน มอบ Face Shield ให้กับแม่ค้าตลาดหนองบัวเพื่อร่วมกันสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโควิด19

ใส่ความเห็น