มอบสิ่งของช่วยเหลือช่วงโควิด

สำนักบริการวิชาการชุมชน นำโดย อาจารย์คณาธิศ เนียมหอม รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์อัสนี อำนวย อาจารย์เจษฎา สายสุข หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน(UBI UBRU) และบุคลากรสำนักบริการวิชาการชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสารและหน้ากากผ้า พร้อมกับสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคันไร่ ซึ่งได้ประสานงานผ่านสถานีตำรวจภูธรคันไร่ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับสิ่งของ พร้อมกับจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาและเดินสำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น