วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร

วันที่​ 11​ มีนาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมแซน้อย​ อาคารประชาสัมพันธ์​ เขื่อนสิรินธร​ อำเภอสิรินธร​ อาจารย์วิชัย​ ลุนสอน​ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี​ พร้อมด้วย อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว​ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หวังดี​ อาจารย์รัชดา อุยยืนยงค์​ อาจารย์สุกัลยา นันตา​ ผศ.อนัญญา วรรณา​ อาจารย์กิตธวัช บุญทวี คณะนักวิจัย​ นำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรและการประมงของชุมชนโชครังสรรค์-โคกเที่ยง​ ต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย

ใส่ความเห็น