ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายนายอมร​ วงศ์แดง

วันที่​ 5​ มีนาคม​ 2563​ สำนักบริการวิชาการชุมชนนำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมและศึกษารูปแบบการทำไร่นาสวนผสมของและการทำนาผสมผสานกับการเลี้ยงวัวของนายอัมรินทร์​ โทจันทร์เกษตรกรชุมชนชาวบ้านโคกเที่ยง

ใส่ความเห็น