โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

สำนักบริการวิชาการชุมชน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่​ จัดโครงการอบรมการแปรรูปปลาซิวแก้ว​ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกเที่ยงและชุมชนโชครังสรรค์​ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
และวันที่สองของการอบรมการแปรรูปปลาแก้ว​ ข้าวเกรียบปลาแก้ว​ และ​ ปลาแผ่น​ โดยวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปิดท้ายด้วยการแนะนำช่องทางการตลาด​ โดย​ ผศ.ดร.​พิมุกต์ สมชอบ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น