มอบสิ่งของช่วยเหลือช่วงโควิด19 #5

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรร่วมมอบพันธุ์ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาเทโพให้กับศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสำนักบริการวิชาการชุมชน

ใส่ความเห็น