ผู้เขียน: admin

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำรายละเอียด…..

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

รองศาสตราจารย์ สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครายละเอียด…..

มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้ชาว อ.เขื่องใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมสุขภาวะสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่บุคลากร ในสังกัด และชาวชรายละเอียด…..

ลงพื้นที่บ้านบัวท่า โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโดย สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยรายละเอียด…..