โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การทำไร่นาสวนผสม​ของพ่​อพา​ สายสมบัติ

วันที่​ 7​ ก.พ.สำนักบริการวิชาการชุมชน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กรายละเอียด…..

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายบุญเหล็ง สายแวว)

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายบุญเหล็ง สายแวว) รายละเอียด : สำนักบริการวิชาการชุรายละเอียด…..