การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทที่ถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มอบหมายให้บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายและกรายละเอียด…..

ร่วมประชุมเสวนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่​ 17​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 09.00​ น.​ อาจารย์วิชัย​ ลุนสอน​ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชนรายละเอียด…..