การประชุมเตรียมความพร้อมสานต่อโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา

วันนี้ (2 ธ.ค. 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องนลินธร ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยรรายละเอียด…..

ถอดบทเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รอบปีงบประมาณ​ 2562

อาจารย์วิชัย​ ลุนสอน​ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี​ พร้อมด้วยบุครายละเอียด…..

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณาจารยรายละเอียด…..

ประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานเครือข่ายที่เข้รายละเอียด…..

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำรายละเอียด…..